Loading…

Lună: aprilie 2017

business

Funding opportunities under the Common Agricultural Policy

Financial Instruments are an efficient way to invest in the sustainable growth and development of businesses and resources in the agriculture and forestry sectors as well as in the broader rural economy. Taking shapes such as loans, guarantees and equity, financial instruments can support a broad range of projects and beneficiaries, with the potential to raise further private capital for investing in our rural areas.

Citeste mai mult

business

Programul naţional – Femeia antreprenor > Manager

Guvernul deruleaza noi programe în 2017 pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Unul dintre aceste programe este Femeia antreprenor. Obiectivul principal al schemei de minimis prevazută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Citeste mai mult

fiscality

Robust growth sustained by fiscal easing

Real GDP growth is forecast to remain strong over the forecast horizon, supported by fiscal easing and wage increases. Unemployment decreased significantly in 2016 and is projected to remain stable at low levels. With a positive output gap and the impact of previous tax cuts fading, inflation is set to pick up. The general government deficit is projected to widen due to tax cuts and public spending increases.

Citeste mai mult

legislation

Proiectul Legii prevenției

Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții de către persoanele/entitățile care desfășoară activitate economică, precum și prevenirea săvârșirii de contravenții de către instituțiile publice și instituțiile publice locale, astfel cum acestea sunt definite conform art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, conform art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Citeste mai mult

business

La costituzione di un’impresa del tipo SRL nel 2017

La legge delle società n. 31/1990 stabilisce che le entità con personalità giuridica possono essere formati in una delle cinque seguenti forme: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata. In realtà, quest’ultima è la forma di organizzazione particolarmente diffusa nella Romania e la registrazione di tali entità nel Registro delle Imprese non dovrebbe durare più di un paio di giorni.

Citeste mai mult

Scroll Up