Loading…

Etichetă: ANAF

legislation

Modificări privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul…

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în data de 9 ianuarie în dezbatere publică proiectul de ordonanţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, având în vedere adoptarea Directivei 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării, precum și obligația României de a transpune prevederile acesteia.

Citeste mai mult
legislation

Modificări privind salariul de bază minim brut

Conform Hotărârii nr. 935/2019 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată publicată în Monitorul Oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

Citeste mai mult
fiscality

ANAF – Amendments regarding the debt ceiling

On August 5th 2019 the National Agency for Fiscal Administration (ANAF) launched in public debate the draft order approved by the Order of the President of ANAF no. 727/2019 for approving the procedure for issuing and communicating administrative documents for debtors who register outstanding tax obligations under a certain limit and for amending the procedure regarding the establishment of tax liabilities representing non-declaration penalties, approved by the Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration no.3834/2015.

Citeste mai mult
fiscality

ANAF – Modificări privind plafonul datoriilor

În data de 05.08.2019, ANAF a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3834/2015.

Citeste mai mult
Scroll Up