Loading…

Categorie: legislation

Acordul pentru reforma sectorului de transport

Comisia pentru transport și turism (TRAN) a Parlamentului European a aprobat marți, 21 ianuarie, acordul pentru reforma sectorului de transport rutier la care au ajuns Parlamentul European și negociatorii președinției finlandeze. Regulile revizuite privind detașarea șoferilor, perioadele de odihnă și o mai bună aplicare a normelor de cabotaj (ex. transportul temporar de bunuri de către transportatori non-rezidenți într-un stat membru) au scopul de a pune capăt denaturării concurenței în acest domeniu și de a oferi condiții mai bune pentru odihna șoferilor conform comunicatului de presă al Parlamentului European.

Citeste mai mult

Obligațiile entităţilor raportoare conform Legii nr. 129/2019

Potrivit prevederilor art. 60 alin. (3) din  Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României la data de 18 iulie 2019, entitățile raportoare sunt obligate să se conformează obligațiilor ce le revin în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. Încălcarea prevederilor Legii nr. 129/2019 atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală.

Citeste mai mult

Modificări privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul…

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în data de 9 ianuarie în dezbatere publică proiectul de ordonanţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, având în vedere adoptarea Directivei 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării, precum și obligația României de a transpune prevederile acesteia.

Citeste mai mult

Modificări privind salariul de bază minim brut

Conform Hotărârii nr. 935/2019 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată publicată în Monitorul Oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

Citeste mai mult

Modifica delle emissioni reali di guida

Gli ambasciatori degli Stati membri riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio hanno concordato il 11 dicembre un mandato di negoziato concernente la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

Citeste mai mult

Valutazione dei rischi per la sicurezza delle reti 5G

Il 9 Ottobre, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, hanno pubblicato una relazione sulla valutazione coordinata a livello di UE dei rischi per la cibersicurezza delle reti di quinta generazione (5G).Si tratta di una tappa fondamentale nell’attuazione della raccomandazione della Commissione europea, adottata nel marzo 2019 per garantire un elevato livello di cibersicurezza delle reti 5G in tutta l’UE secondo il comunicato stampa della Commissione Europea.

Citeste mai mult
Scroll Up